Metody organizowania burzy mózgów

Burza mózgów to narzędzie pozwalające zebrać dużą ilość pomysłów, które mają pomóc w rozwiązaniu danego problemu. Przeprowadzenie takiego procesu w firmie lub zespole można zamknąć w ramach określonych zasad, etapów czy ćwiczeń. Pula pomysłów i możliwość ich łączenia daje szansę na stworzenie lepszych rozwiązań oraz przygotowania odpowiedniej, skutecznej strategii działania w następnych krokach.

Burza mózgów sprowadza się do zasady “najpierw ilość, potem jakość”. Branie pod uwagę nawet tych bardziej abstrakcyjnych koncepcji, pozwala na wyjście poza standardowe ramy i zobaczenie innej perspektywy. Jakie są w takim razie metody organizowania burzy mózgów? Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia sesji brainstormingowej?

Burza mózgów – etapy 

Jak prawie każda forma, metoda burzy mózgów również wymaga realizacji kolejnych etapów. Prowadząc warsztaty, ważne by pojawiły się poniższe elementy: 

 1. Budowanie środowiska – ustal limit grupy warsztatowej. Ludzie w zespole powinni umieć się ze sobą komunikować. Dobrze, jeśli będą posiadać różne poglądy, kompetencje i pomysły.
 2. Identyfikacja problemu – w tej fazie grupa powinna skupić się bardziej na ilości rozwiązań, niż ich jakości. Warto zbierać pierwotnie abstrakcyjne pomysły, które później mogą zostać przekształcone w całkiem realne rozwiązania. 
 3. Generowanie pomysłów – grupę warto wspomóc w procesie kreatywnym poprzez różne techniki i ćwiczenia: odgrywanie scenek, tworzenie checklist, spisywanie backlogu pomysłów, rysowanie map myślowych i itd. 
 4. Opracowanie idei – tutaj unikamy krytyki i oceniania. Każdy pomysł jest warty rozważenia w kontekście realizacji, potrzeb czy łatwości wdrożenia.
 5. Zawężanie – z listy pomysłów wybieramy 2-3 rozwiązania. Propozycje warto omówić w kontekście potrzeb projektowych i poddać je pod głosowanie, a później nadać pomysłom priorytety (np. jak bardzo są wykonalne).
 6. Plan działania – ostatni etap to zbudowanie efektywnego i realnego planu działania. 

Burza mózgów – zasady 

Metoda burza mózgów będzie tym bardziej efektywna, im grupa uczestników szybciej zrozumie, w jakich ramach powinna się poruszać. Warto już na wczesnym etapie przedstawić zasady gry, dzięki czemu zespół skupi się na rozwiązaniu problemu. A dobrze moderowane zajęcia pomagają zespołom tworzyć przełomowe pomysły. Zasady, które warto nakreślić:

 • nie oceniaj i nie zakładaj nic z góry,
 • rozwijaj nieszablonowe koncepcje,
 • wspieraj pomysły innych,
 • pamiętaj o celu brainstormingu,
 • mówimy pojedynczo,
 • wykorzystuj bodźce – dźwięki, gesty, emocje i elementy wizualne (głównie markerów, karteczek),
 • ilość – narzuć grupie wyzwanie, np. “1 pomysł na minutę”.

Burza mózgów – przykładowe ćwiczenia

Metoda burza mózgów może być realizowana w różnych formach. Oczywiście należy dopasować je do tematu, potrzeb projektowych i grupy pracującej nad pomysłami. Do najpoularniejszych zaliczymy oczywiście mapę myśli, odgrywanie ról, analizę SWOT, czy podejście 5x Czemu? Bardzo dużą skuteczność przypisuje się jednak technice odwrócona burza mózgów. Na czym polega?

Narzędzia i techniki pojawiające się w procesie brainstormingu skupione są głównie na rozwiązaniu problemu. Wyraźnym wyjątkiem jest tutaj odwrócona burza mózgów, gdzie uczestnicy warsztatów pod nadzorem moderatora kreują problem, szukając jego źródeł w myśleniu i zachowaniach. 

Odwrócona burza mózgów to nieoczywisty, ale bardzo skuteczny sposób na zbieranie pomysłów. Spojrzenie na całe ćwiczenie wstecz z różnych perspektyw, daje szansę na dotarcie do nowych obserwacji i wniosków. 

Burza mózgów – wady i zalety 

Zaletą przeprowadzenia burzy mózgów jest zaangażowanie wszystkich uczestników. Zebrane pomysły w późniejszych etapach są zbierane i poddawane ocenie, a najbardziej przydatne wykorzystujemy w naszym planie działania . Największym ryzykiem związanym z tego rodzaju sposobem pozyskiwania pomysłów jest możliwa dekoncentracja i zagubienie głównego wątku warsztatów. Sprawny moderator poradzi sobie jednak z tym zadaniem.

Burza mózgów powinna być bardziej doceniana, jako metoda pozwalająca na identyfikację zagrożeń. Jedna sesja nie wyczerpuje też całości problemu, dlatego warto wracać do niej iteracyjnie, by udoskonalać kolejne kroki w podjętym planie projektowym. 

#Artykuł sponsorowany

O PORTALU

Polecam tylko sprawdzone programy! Zdecydowana większość to darmowe programy do użytku zarówno w domu jaki i w firmie. Przeważnie są one rozpowszechniane na licencji GNU i Freeware. Dostępne tutaj w wersji przenośnej portable - czyli bez instalacji a więc wystarczy je uruchomić. Sprawdzone - używane przez mnie od kilku lat.

,