Masowa zmiana kodowania plików w folderze na bez BOM (without BOM)

Masowa zmiana kodowania plików w folderze na bez BOM (withouth BOM)
Metody znalezione w sieci są dwie (inne programy nie mają takiej funkcji)

1. Notepad ++ oraz skrypt Python (należy przełączyć na EN Notepad na czas konwersji)
Ma zastosowania dla „mniejszej” ilości plików

import os;
import sys;
filePathSrc=”d:\\1″
for root, dirs, files in os.walk(filePathSrc):
for fn in files:
if fn[-4:] != ‚.jar’:
notepad.open(root + „\\” + fn)
console.write(root + „\\” + fn + „\r\n”)
notepad.runMenuCommand(„Encoding”, „Convert to UTF-8 without BOM”)
notepad.save()
notepad.close()

2. Power Shell + skrypt – działa o wiele szybciej ale „wysysa” cały RAM
Przy „większej” ilości plików (ja mam >500000)

$Utf8NoBomEncoding = New-Object System.Text.UTF8Encoding($False)
foreach($i in ls -recurse -filter „*.php”) {
$MyFile = Get-Content $i.fullname
[System.IO.File]::WriteAllLines($i.fullname, $MyFile, $Utf8NoBomEncoding)
}

O PORTALU

Polecam tylko sprawdzone programy! Zdecydowana większość to darmowe programy do użytku zarówno w domu jaki i w firmie. Przeważnie są one rozpowszechniane na licencji GNU i Freeware. Dostępne tutaj w wersji przenośnej portable - czyli bez instalacji a więc wystarczy je uruchomić. Sprawdzone - używane przez mnie od kilku lat.

,