Cloudflare: Kompleksowe Zarządzanie Domeną

Cloudflare.com to wiodąca platforma oferująca zaawansowane usługi związane z zarządzaniem domenami, bezpieczeństwem i wydajnością sieci. Poniżej omówimy kluczowe funkcje dostępne w panelu zarządzania domeną, podkreślając ich korzyści i zastosowania, oraz bardziej szczegółowo przedstawimy opcje konfiguracyjne.

Overview

Panel „Overview” zapewnia ogólny przegląd stanu Twojej domeny. Umożliwia szybkie zorientowanie się w statusie bezpieczeństwa, wydajności i ruchu na stronie, co pozwala na natychmiastowe reakcje na wszelkie nieprawidłowości.

Analytics & Logs

Traffic, Security, Performance, DNS, Workers

Sekcja ta dostarcza szczegółowych danych analitycznych dotyczących ruchu, bezpieczeństwa, wydajności oraz logów DNS i Workers. Dzięki temu możesz monitorować i analizować aktywność swojej strony, identyfikować potencjalne zagrożenia oraz optymalizować wydajność.

 • Traffic: Śledzenie i analiza ruchu na stronie, pozwalająca na identyfikację źródeł ruchu oraz jego intensywności.
 • Security: Monitorowanie zagrożeń i analiza incydentów bezpieczeństwa, co umożliwia szybkie reagowanie na ataki.
 • Performance: Ocena wydajności strony, identyfikacja wąskich gardeł i możliwości optymalizacji.
 • DNS: Logi dotyczące zapytań DNS, umożliwiające analizę i diagnozowanie problemów z DNS.
 • Workers: Dane dotyczące wykonywania skryptów na krawędzi sieci, co pozwala na monitorowanie i optymalizację funkcji Workers.

DNS

Cloudflare oferuje szybki i niezawodny DNS, który zapewnia wysoką dostępność i niskie opóźnienia. Ułatwia zarządzanie rekordami DNS i zapewnia ochronę przed atakami typu DDoS. W panelu DNS można konfigurować rekordy A, AAAA, CNAME, MX, TXT i inne, a także ustawiać TTL dla każdego rekordu.

Email

Email Routing, DMARC Management, Beta, Email Security

Funkcje związane z pocztą e-mail obejmują routing e-maili, zarządzanie DMARC, zaawansowane zabezpieczenia oraz funkcje beta. Pozwalają one na bezpieczne przesyłanie e-maili, ochronę przed phishingiem i poprawę dostarczalności wiadomości.

 • Email Routing: Konfigurowanie trasowania e-maili do różnych serwerów lub adresów.
 • DMARC Management: Zarządzanie politykami DMARC w celu ochrony przed oszustwami e-mailowymi.
 • Email Security: Zabezpieczenia przed spamem i phishingiem, zwiększające bezpieczeństwo komunikacji e-mailowej.

SSL/TLS

Overview, Edge Certificates, Client Certificates, Origin Server, Custom Hostnames

Cloudflare umożliwia łatwe wdrożenie SSL/TTLS, oferując certyfikaty na krawędzi (Edge Certificates), certyfikaty klienckie, zabezpieczenia serwera źródłowego oraz dostosowane nazwy hostów. Zapewnia to szyfrowanie danych na różnych poziomach, co zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników.

 • Edge Certificates: Automatyczne zarządzanie certyfikatami SSL na krawędzi sieci Cloudflare.
 • Client Certificates: Wydawanie certyfikatów klienta dla uwierzytelniania użytkowników i urządzeń.
 • Origin Server: Zarządzanie certyfikatami SSL na serwerach źródłowych.
 • Custom Hostnames: Konfigurowanie niestandardowych nazw hostów z certyfikatami SSL.

Security

Events, WAF, Page Shield, Bots, DDoS, Settings

Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa obejmują monitorowanie zdarzeń, zaporę aplikacyjną (WAF), ochronę stron, zarządzanie botami oraz zabezpieczenia przed atakami DDoS. Dzięki nim można skutecznie chronić stronę przed różnorodnymi zagrożeniami.

 • Events: Monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, umożliwiające śledzenie i analizowanie incydentów.
 • WAF (Web Application Firewall): Ochrona aplikacji webowych przed atakami, takimi jak SQL injection, XSS i innymi zagrożeniami OWASP.
 • Page Shield: Ochrona przed atakami typu skimming i innymi zagrożeniami JavaScript, monitorowanie i alertowanie o podejrzanych skryptach na stronie.
 • Bots: Zarządzanie ruchem botów, blokowanie złych botów i umożliwianie dostępu dobrym botom, co pomaga w ochronie zasobów i poprawie wydajności.
 • DDoS: Zabezpieczenia przed atakami DDoS, zapewniające ciągłość działania strony nawet w przypadku dużych ataków.
 • Settings: Konfiguracja ogólnych ustawień bezpieczeństwa, takich jak polityki haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i inne opcje.

Access

Usługa Access umożliwia kontrolowanie dostępu do aplikacji i danych na podstawie polityk dostępu. Zapewnia bezpieczny dostęp dla pracowników i partnerów, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Można konfigurować reguły dostępu na podstawie ról, lokalizacji, urządzeń oraz innych kryteriów.

Speed

Observatory, Beta

Sekcja Speed zawiera narzędzia do monitorowania i optymalizacji szybkości ładowania stron, co jest kluczowe dla poprawy doświadczeń użytkowników i SEO.

 • Observatory: Monitorowanie wydajności strony i identyfikacja obszarów do optymalizacji.
 • Beta: Testowanie nowych funkcji i narzędzi do optymalizacji prędkości.

Caching

Overview, Configuration, Cache Rules, Tiered Cache, Cache Reserve

Cache Cloudflare pozwala na efektywne zarządzanie pamięcią podręczną, zmniejszając obciążenie serwerów i przyspieszając ładowanie stron. Funkcje te obejmują zaawansowane reguły cache’owania oraz rezerwację pamięci podręcznej.

 • Overview: Przegląd stanu pamięci podręcznej.
 • Configuration: Konfiguracja ustawień cache, takich jak czas przechowywania i wyjątki.
 • Cache Rules: Definiowanie reguł cache’owania dla różnych zasobów.
 • Tiered Cache: Optymalizacja przechowywania cache poprzez hierarchiczne warstwy.
 • Cache Reserve: Rezerwa pamięci podręcznej dla najważniejszych zasobów.

Workers Routes

Funkcja Workers Routes umożliwia wdrażanie kodu na krawędzi sieci, co pozwala na wykonywanie operacji blisko użytkowników, poprawiając wydajność i responsywność aplikacji. Można definiować trasy dla poszczególnych skryptów i zarządzać ich wykonywaniem.

Rules

Configuration Rules, Transform Rules, Redirect Rules, Origin Rules, Page Rules, Deprecated, Settings

Cloudflare oferuje szeroki wachlarz reguł konfiguracji, transformacji, przekierowań oraz reguł źródłowych i stron. Umożliwia to precyzyjne dostosowanie działania strony do specyficznych wymagań.

 • Configuration Rules: Reguły konfiguracyjne pozwalające na dostosowanie działania serwera do specyficznych potrzeb.
 • Transform Rules: Reguły transformacji, które zmieniają nagłówki, URL i inne elementy zapytań.
 • Redirect Rules: Reguły przekierowań, które zarządzają przekierowywaniem ruchu na inne URL.
 • Origin Rules: Reguły dotyczące źródłowych serwerów, pozwalające na zarządzanie zachowaniem serwera źródłowego.
 • Page Rules: Reguły stron, które pozwalają na dostosowanie ustawień dla konkretnych stron lub ścieżek.
 • Deprecated: Sekcja dla funkcji, które są wycofywane i nie będą dłużej wspierane.
 • Settings: Ogólne ustawienia dotyczące reguł.

Network

Funkcje sieciowe Cloudflare zapewniają optymalizację i zabezpieczenie ruchu w sieci, minimalizując opóźnienia i zwiększając niezawodność.

Traffic

Argo Smart Routing, Load Balancing, Load Balancing Analytics, Health Checks, Waiting Room

Zaawansowane zarządzanie ruchem obejmuje inteligentne routowanie (Argo Smart Routing), balansowanie obciążenia, analitykę, kontrole zdrowia oraz pokoje oczekiwania, co zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia i niezawodność usług.

 • Argo Smart Routing: Inteligentne routowanie ruchu, które optymalizuje trasy w celu zmniejszenia opóźnień.
 • Load Balancing: Balansowanie obciążenia, które równomiernie rozkłada ruch na wiele serwerów.
 • Load Balancing Analytics: Analityka związana z balansowaniem obciążenia, dostarczająca danych do optymalizacji.
 • Health Checks: Kontrole zdrowia serwerów, które monitorują ich stan i dostępność.
 • Waiting Room: Pokoje oczekiwania dla użytkowników podczas dużego obciążenia serwera, co zapobiega przeciążeniom.

Custom Pages

Cloudflare pozwala na dostosowanie stron błędów i innych stron systemowych, co poprawia doświadczenie użytkownika w przypadku problemów. Można personalizować strony błędów 404, 500 i inne.

Apps

Platforma Cloudflare Apps umożliwia łatwe dodawanie aplikacji i rozszerzeń do Twojej strony, zwiększając jej funkcjonalność bez konieczności modyfikacji kodu. Umożliwia integrację z różnymi narzędziami i usługami zewnętrznymi.

Scrape Shield

Funkcja Scrape Shield chroni zawartość strony przed kopiowaniem i nieautoryzowanym wykorzystaniem, co jest kluczowe dla ochrony własności intelektualnej. Obejmuje ochronę przed kopiowaniem obrazów i treści.

Zaraz

Zaraz to narzędzie do zarządzania tagami, które pozwala na optymalizację ładowania zewnętrznych skryptów, poprawiając wydajność strony. Umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie skryptów zewnętrznych.

Web3

Cloudflare wspiera również technologie Web3, umożliwiając integrację z blockchain i dApps, co otwiera nowe możliwości dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Umożliwia bezpieczną i efektywną integrację z technologiami zdecentralizowanymi.

Podsumowując, Cloudflare oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania domeną, które zapewniają wysoką wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność Twojej strony internetowej. Dzięki zaawansowanym funkcjom i łatwej konfiguracji, Cloudflare jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych stron internetowych.

O PORTALU

Polecam tylko sprawdzone programy! Zdecydowana większość to darmowe programy do użytku zarówno w domu jaki i w firmie. Przeważnie są one rozpowszechniane na licencji GNU i Freeware. Dostępne tutaj w wersji przenośnej portable - czyli bez instalacji a więc wystarczy je uruchomić. Sprawdzone - używane przez mnie od kilku lat.

,