Toolbar Buttons – więcej przydatnych przycisków w Firefox

Toolbar Buttons – dodaj jeszcze więcej przydatnych przycisków (skrótów) do najważniejszych funkcji Firefoxa. Poniżej przedstawiłem mały zrzut ikon wtyczki a każda z nich dotyczy osobnej funkcji do jakiej możemy mieć dostęp w bardzo szybkim czasie (tak więc jest ich ponad 80)

Toolbar Buttons – niektóre skróty przycisków:

  • informacje o stronie
  • usuń tytuł karty
  • zamknij resztę kart
  • zamknij kartę lub okno
  • o buforze dysku
  • nowa wiadomość e-mail
  • zamknij karty
  • zamknij resztę kart
  • zamknij bieżącą kartę
  • proxy, motywy

Toolbar Buttons

toolbar-bootom-2