ArduoPdfMerger – dzielenie i łączenie plików PDF

Przedstawiam bardzo prosty program do łączenia i dzielenia plików .pdf. Program co prawda jest z przed kilku lat ale to nie oznacza, że działa źle ;). W sumie nie ma co oni dużo się rozpisywać gdyż jest banalny w obsłudze.

  • [+] – dodajemy pliki pdf
  • [x] – usuwamy pliki
  • [strzałki] – ustawiamy kolejność (w przypadku łączenia)
  • [no preprocessing] – doda plik do listy w niezmienionej postaci
  • [Split pdf pages] – dokona podziału dokumentu na strony a dzięki temu będziemy później mogli usunąć wybrane lub zmienić ich kolejność

pdf_manager

Zamieszczam jeszcze link do narzędzia online do generowania dokumentów PDF z którego korzystam dość często https://online2pdf.com/convert-png-to-pdf

A poniżej ustawienia z jakich korzystam

ustawienia-pdf